Paardentaxatie-NH

Voor aankoopadvies en taxaties van paarden en pony's

Welkom bij Paardentaxatie-Noord-Holland!

Via deze website informeer ik u graag over de mogelijkheden van onafhankelijk en deskundiger advies bij het aankopen van een paard of pony en voor het taxeren van paarden en pony's. 

Het aankopen van een paard of pony is tenslotte een belangrijke aankoop. Helaas gaat niet elke aankoop goed... 

Dit is ook gebleken uit het onderzoek dat in mei 2016 is gepresenteerd door Paardenkrant-Horses.nl en Radio 1-programma "Reporter Radio" over de "paardenhandel". Het is gebleken dat veel kopers en verkopers zich niet bewust zijn van de risico's die zij onnodig lopen.

Graag adviseer ik mensen bij het aankopen van een paard of pony. Naast het geven van aankoopadvies, taxeer ik paarden en pony's. Dit is een wat "officiëler" en uitgebreider traject waarbij ik meerdere gegevens over het paard verzamel, het paard of de pony kom bekijken, de verwachtingswaarde inschat en hier een waarde aan verbind.

Begin 2016 heb ik de opleiding paardenmakelaar-taxateur bij NHI-Equi succesvol afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik extra kennis en ervaring opgedaan over o.a. bewegingsleer, exterieurleer, gezondheid, beengebreken, rugaandoeningen, anatomie & fysiologie, en natuurlijk over taxatieleer. Regelmatig volg ik bij verschillende stamboeken en het KNHS workshops en cursussen, bezoek ik fokdagen, keuringen en (veulen)veilingen om actuele kennis te behouden over de verschillende rassen. Sinds december 2017 zit ik in een toelatingstraject bij Federatie-TMV om erkend, geregistreerd en gecertificeerd taxateur te zijn. Dit traject verloopt goed met positieve beoordelingen. In het najaar 2018 verwacht ik dit traject af te ronden.